Izvēlne Aizvērt

Informatīvie materiāli speciālajā izglītībā

Echols County Schools Department of Special Education | Special Education | Echols County Schools

Metodiskie materiāli no pedagogu profesionālās pilnveides kursiem:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Ka-rikoties-sensoras-informacijas-apstradasanas-traucejumu-gadijuma (2021)

Rīcības shēma atbalsta pasākumu nodrošināšanai _VISC (2020)

 

 

 

 

I.Saule.

A.Viļuma.

A.Litauniece.

Evija Kaša regulāri piedalās Autisma izpētes institūta ASV rīkotajos vebināros, kā arī iepazīstas ar Austrālijas Autisma organizācijas un amerikāņu organizācijas “Amaze” pētījumiem un prakses piemēriem. Šeit publicētie materiāli ir tulkoti latviešu valodā. 

V. Škrjaba.

Ir.Saule.

A.Korošenko.

I.Pabērza.

I.Kruste.

T.Kuļika

E.Barkane

I.Zvjagina

A.Poļaka

A.Verze

I.Treikale

M.Kudurs

T.Katkovska

L.Sosnare 

I.Mediss

I.Kolendoviča

E.Barkane, Ž.Truskovska

I.Bogdanova

A.Kudure

I.Urtāne

N.Oparina-Valaine 

V.Solovjova

I.Zadvinska, S.Jablonska