Izvēlne Aizvērt

Tēmu apguve attālināto mācību laikā

Esam uzsākuši metodisko materiālu digitalizāciju:

                               Dzīvās radības

Tēma: Kukaiņi mostas (Dace Maklere)

Tēma: Putni atlido (Alla Solovjova)

                                  Dažādi

Tēma: Uzdevums mūzikā (Natālija Golubeva, Jeļena Kuzmina)