Izvēlne Aizvērt

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Uzdevums mūzikā: Iemācies un uzdāvini māmiņai dziesmiņu!
(Izpilda: pirmsskolas skolotāja N.Golubeva, mūzikas skolotāja J.Kuzmina)

Inese Bogdanova. Mūzikas stunda. Dziesmas ,,Kas dārzā” ritmizēšana.

Inese Bogdanova. Mūzikas stunda. Tēma – dziesmas ritmizēšana. (Kustību koordinācija, spēlēšana uz mūzikas instrumentiem-kociņiem.)

Vizualizācijas pielietojums mūzikas mācību programmas apguvē skolēniem ar vidējiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem_Larisa Vasiļjeva