Izvēlne Aizvērt

Mēs protam izteikties arī angļu valodā!

Šogad 16.aprīlī Tukuma novada pamatskola “Spārni” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi rīkoja angļu valodas olimpiādi Moodle platformā Latvijas speciālo izglītības programmu skolēniem. Arī mūsu skolas skolēni Anna Pjankova, Sofija Pjankova un Veronika Bogdanova piedalījās olimpiādē un saņēma atzinības rakstus par izciliem rezultātiem. Paldies skolotājai Annai Poļakai par skolēnu sagatavošanu!

Skaista mana valodiņa!

15.maijā RPAC 1.-9.a B klašu skolas runas svētku uzvarētāji, skolotāju Vijas un Ingas vadīti devās uz Gaujienu, lai piedalītos Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu dzejas dienu pasākumā ,,Ojāra Vācieša dzeja”. Atzinības par labiem sasniegumiem saņēma: Jānis Pabērzs, Darja Veženkova, Sabrina Ivanova, Raivis Kristiāns Lukjanovs, bet pateicības par piedalīšanos saņēma: Mairita Čurena, Amanda Rudusāne, Sabīne Tutina un Katrīna Ogņeva. Pozitīvas emocijas, jauni draugi, radoši iespaidi atstāja bērnos neizsakāmu prieku un vēlmi iepazīties tuvāk ar Ojāra Vācieša dzeju. Skolēni uzzināja, ka O.Vācietis ir dzimis Trapenē, iepazinās ar viņa dzimtas koku. Ar interesi klausījās aktieru izpildījumā O.Vācieša dzejoļus. Sajūsmu skolēnos radīja tas fakts, ka pirmo dzejoli Vācietis uzrakstīja jau sešu gadu vecumā. Skolēni iepazinās ar dzejnieka pirmo skolu, redzēja simtgadīgus ozolus. Pēc konkursa skolēni apmeklēja muzeju, kultūras namu, atpūtās brīvā dabā, šūpojās uz šūpolēm, ēda garšīgas pusdienas. Braucot mājup, visi konkursa dalībnieki bija gandarīti par redzēto un dzirdēto. Nācām pie slēdziena- jāmīl un jālasa Ojāra Vācieša dzeja. Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos kāpt uz skatuves un skolotājām par ieguldīto darbu!

“No agra rīta, kad saulīte aust, Tad skaistākie rožu ziedi jau plaukst!”

10.maijā 1.-9.a B klašu skolēni, viņu vecāki un skolotājas svinēja Mātes dienu. Tie ir starptautiski svētki, kad tiek godinātas māmiņas, vecmāmiņas, krustmātes, augstu vērtējot nesavtīgo ieguldījumu bērnu izaugsmē. Katras klases priekšnesums bija atšķirīgs, bet vienoja visus- mīlestība pret māmiņu. Cik daudz sirsnīgu vārdu, tautasdziesmu izskanēja māmiņām par godu. Kāds siltums staroja no vecāku puses!
Paldies visām skolotājām par bērnu sagatavošanu pasākumam. Paldies skolas direktorei Ritai Zommerei par jauko apsveikumu Māmiņdienā.