Izvēlne Aizvērt

Paldies “Ābecīte!”

19.aprīlī mūsu skolas 1.a klases skolēni jautri un zinoši darbojās burtiņsvētkos.
                                                               Paldies “Ābecīte”!
Dažādās aktivitātēs skolēni parādīja savas zināšanas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, mūzikā un sportā. Skolēnu izaugsmē lielu darbu ir ieguldījušas skolotājas Elita, Aljeta, Tatjana, Anna P., Ludmila K., Anita un klases psihologs Sandra. Bērni latviešu buriņus izglāba no lietus, angļu burtiņus vizināja vilcienā, aicināja skolas draugus dziedāt par burtiņiem, sporta aktivitātē paslēpa burtiņus mājiņā, iejutās skolotāju lomā pie tāfeles. Bērnu vecākiem paldies par atbalstu, sadarbību un sapratni.

Vai Tu zini, kā pareizi šķirot atkritumus?

Pateicoties SIA ,,ALAAS” darbiniecēm Edītei Čepulei un Rasmai Viļumai, 23.aprīlī RPAC 4.-9.a b B klašu grupām tika novadīts vides erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Vides un resursu saudzēšana”. Konkursā piedalījās 5 komandas: ,,Dzīvo zaļi”,,,Daba un mēs”, ,,Esi zaļš”, ,,Domā zaļi!, ,,Zaļā pasaule”. Jautājumi bija interesanti, āķīģi, bet ar skolotāju palīdzību visas komandas tika galā. Tagad skolēni zina, ka dabā visātrāk sadalās papīra salvetes, bet visilgāk- plastmasas pudeles, lai sadalītos košlene nepieciešams- 20-25 g. Plastmasas Pet pudeles pārstrādā Latvijā. Pasaulē visvairāk atkritumos tiek izmesti augļi un dārzeņi. Tukšās čipsu pakas nedrīkst izmest vieglā iepakojuma konteineros. Ar vienādu punktu skaitu uzvarētāja divas komandas ,,Daba un mēs” un ,,Domā zaļi” ( Sabrina, Madara, Katrīna, Dmitrijs, Daniels, Kristofers, Armands, Emīls, Anna). Uzvarētāji saņēma balvas no SIA ,, ALAAS”, bet pārējie dalībnieki priecājās par Jurija Filimonova izgatavotajiem atslēgu piekariņiem. Mīlēsim un saudzēsim dabu! Šķirosim atkritumus! Paldies visiem par piedalīšanos pasākumā!

Vides akcija ,,Ikvienam ir roka jāpieliek!”

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolēnu pašpārvalde devās izbraukumā uz Rēzeknes novadu, lai realizētu pavasara vides akciju ,,Ikvienam ir
roka jāpieliek!”. Dziļūkšņa ezera krastā pētījām dabu pavasarī, runājām par pārvērtībām, neatsveramo dabas devumu cilvēkam un par to, cik svarīgi ir rūpēties par tīrību dabā. Arī šoreiz savācām daudz atkritumu pēc ziemas. Atstājām
aicinājuma zīmi ,,Ko atnesi, to aiznes!” kā atgādinājumu tiem, kam tieksme aiz sevis nesakopt. Izveidojām videomateriālu par aktivitātēm dabā un iesaistījāmies Ploginga vides akcijā ,,Skrien zaļi”, ko rīko Rēzeknes novada dome.
No Dziļūkšņa ezera devāmies uz Feimaņu ezeru, kur, pēc labi padarīta darba, organizējām pikniku-gatavojām ēdienu uz ugunskura, spēlējām spēles. Skolā atgriezāmies ar apņēmību turpināt izzināt un kopt dabu maijā.
Māris Kudurs
RPAC sociālais pedagogs