Izvēlne Aizvērt

„Iekļaušana. Inclusion. Инклюзия”

No 13.-14.oktobrim Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību un Maskavas autonomo organizāciju „Autisma problēmu centrs: izglītība, pētniecība, palīdzība, tiesību aizsardzība” organizēja tiešsaistes semināru „Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem.