Izvēlne Aizvērt

Profesionālā pilnveide – panākumu atslēga!

Ir apstiprināts programmā “Erasmus+” izstrādātais un iesniegtais projekts!
Priecājamies, jo mums būs iespēja pilnveidot savu profesionālo kapacitāti gan darba vērošanas praksēs pie mūsu kaimiņiem, kas realizē speciālo izglītību Lietuvā un Igaunijā, kā arī apgūt digitālās prasmes inovatīvu mācību materiālu veidošanā dažādos mācību centros Eiropā.
Mēs augam un pilnveidojamies, lai sniegtu pašu labāko mūsu skolēniem!

Vasaras Universitāte, 2024

28.jūnijā Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs uzņēma vairāk nekā 70 Vasaras Universitātes dalībnieku – iekļaujošās izglītības vēstnieku. Ciemiņi bija ieradušies no dažādām Latvijas vietām. Savu labo, bagātīgo praksi un zināšanas Vasaras Universitātes darbnīcās prezentēja trīs attīstības centra izglītības metodiķes.
Ilona Saule, direktora vietnece metodiskajā jomā, darbnīcas “Speciālā izglītība gēnu paralēlēs” ietvaros dalījās ar zināšanām un praktisko pieredzi par ļoti nopietnām, nozīmīgām un aktuālām tēmām – iedzimtību, retajām slimībām un patreizējo situāciju Latvijā. Tāpat Ilona runāja par mutācijām – cik un kas sastopams mūsdienu speciālajā izglītības iestādē, un ko izglītības jomas profesionāļi var darīt, lai skaudro statistiku mazinātu.
“Spoguļi un spoguļosanās dabas vidē” bija darbnīca, ko vadīja izglītības metodiķe Aļona Viļuma. Aļona stāstīja par to, ka komunikācijas prasmju, sadarbības prasmju attīstībai, mācību satura apguvei var izmantot ne tikai tradicionālas mācību metodes . Lieti noder spoguļošanās – uzmanības, uztveres, atmiņas attīstībai. Tāpat dalībnieki uzzināja, ka šī metode palīdz arī apgūt, nostiprināt mācību saturu. Tā aizrauj, piesaista, atraisa radošo potenciālu. Tāpat Aļona deva arī praktiskas ievirzes darbam – kā izgatavot īpašus spoguļus un kā tos praktiski izmantot.
Izglītības metodiķe Evija Kaša darbnīcas “Digitālās tehnoloģijas mācību materiālu veidošanai” ietvaros deva iespēju dalībniekiem paviesoties RPAC digitālajā bibliotēkā, kur varēja gūt ierosmi, idejas un iedvesmu dažādu digitālo rīku efektīvai izmantošanai strādājot ar izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. Dalībnieki tika iepazīstināti ar RPAC realizētajiem projektiem digitālajā jomā, kā arī aicināti izmantot visus RPAC izstrādātos resursus – gan digitālos materiālus, gan darba lapas.
Paldies Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra komandai – RPAC direktorei, izglītības metodiķēm, kolēģiem, kas rūpējās par skolas vizuālo noformējumu, tehniskajam personālam un virtuves darbiniekiem par šī pasākuma organizāciju.