Izvēlne Aizvērt

Prezentējam savu pieredzi nacionālā līmenī

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule un izglītības metodiķe Aļona Viļuma 2021.gada 18.maijā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmas, vadītāju un vadītāju vietnieku tiešsaistes seminārā “Aktualitātes un atbalsts pirmsskolas darba organizācijā”, sniedzot prezentāciju “Citādais bērns pirmsskolas izglītības iestādē”. Dalījās pieredzē par bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu pirmsskolas izglītības iestādēs.