Izvēlne Aizvērt

TEĀTRA PĒCPUSDIENA KOPĀ AR DAGDAS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA BĒRNIEM

🎭 1.decembrī mūsu skolā notika sadraudzības TEĀTARA PĒCPUSDIENA. Ciemos bija atbraukuši skolēni un skolotāji no Dagdas, pārstāvji no Dagdas Jauniešu iniciatīvu centra (JIC).
🎤 RPAC skolēni rādīja teātra mākslas stundās apgūto. 4.b klase lomās lasīja K.Čukovska dzejoli “Telefons”(skolotāja Tatjana Vabale), 8.a klase izspēlēja bezpriekšmetu situāciju etīdes (skolotāja Aiva Litauniece). 4. klases skolēni no Dagdas JIC, tērpušies maskās, rādīja latviešu tautas pasaku “Zvēri un abru taisītājs” (skolotāja Aija Utkina).
🍪 Pēc našķošanās, pasākuma otrajā daļā, skolēni piedalījās kopīgās rotaļās. Paldies skolotājai Ilzei Tukiša no Dagdas, Inesei Zadvinskai un Anitai Liepiņai no RPAC par rotaļu organizēšanu!
🤩 Ikvienam skolēnam bija iespējas paust savu noskaņojumu, zīmējot vai pierakstot to uz Emociju sienas. Skolēni jutās labi, ļoti labi, priecīgi, ideāli.