Izvēlne Aizvērt

9.klašu skolēni apmeklē kokapstrādes uzņēmumu SIA “Baibiņa”

 

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 9.klašu skolēni 9.martā apmeklēja koka iepakojuma un koka palešu ražošanas uzņēmumu SIA “Baibiņa” un iepazina uzņēmumā iesaistīto profesiju pārstāvju darba apstākļus, specifiku, kokapstrādes procesa etapus.
Skolēni apskatoties uzņēmuma iekārtojumu, telpas, tehnisko nodrošinājumu un klausoties uzņēmuma darbinieka stāstījumu par uzņēmuma pirmsākumiem, nākotnes iecerēm, ražoto produkciju –noskaidroja informāciju par kokapstrādes ražošanas procesu, cikliem un vēroja kā tiek sagatavota un apstrādāta koksne turpmākajai ražošanai. Drosmīgākajiem skolēniem bija iespēja arī pašiem izmēģināt darboties ar atbilstošu aprīkojumu, protams, darbinieka vadībā un ievērojot visus drošības pasākumus.
Uzņēmuma darbinieki savā stāstījumā uzsvēra, ka šobrīd, lai strādātu šajā vai līdzīgas jomas uzņēmumā un nepārtraukti kāptu pa karjeras kāpnēm, ir nepieciešams apgūt eksaktās zinātnes un valodas, strādājot ražotnē nepieciešama fiziskā sagatavotība, noturība.
Uzņēmuma produkcija pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum, tāpēc ir jāprot sazināties vairākās valodās-angļu, vācu, krievu valodās.
Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs izsaka pateicību uzņēmumam SIA “Baibiņa” par iespēju klātienē iepazīties ar kokapstrādes procesu un uzņēmuma izpilddirektorei Baibai Katkovskai par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

RPAC pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina