Izvēlne Aizvērt

RPAC uzņem audzēkņus

  • Uzņemšanas iesniegums

Iesniegums uzņemšanai skolā

Iesniegums uzņemšanai pirmsskolā

  • Informācija par Rēzeknes pedagoģiski medicīnisko komisiju: 

www.rezeknesip.lv/rezeknes-pilsetas-pedagogiski-mediciniska-komisija/

  • Informācija par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju: 

www.visc.gov.lv/lv/valsts-pedagogiski-mediciniska-komisija