Izvēlne Aizvērt

Ciemojāmies Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēkā-informācijas centrā

28.maijā Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 5.aB – 9.aB klašu skolēni un skolotājas – Dzidra un Vijadevās uz Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēku-informācijas centru, lai izzinošā nodarbībā iepazītos ar centra piedāvājumu cilvēkiem, kuriem lasīšana parastā drukā sagādā grūtības.

 Nodarbības sākumā bibliotēkas vadītāja Ināra Zeltiņa pastāstīja par pielāgoto literatūru. Skolēni uzzināja, ka cilvēki, kuri  redzes, uztveres, kustību vai citu traucējumu dēļ nevar lasīt grāmatas parastā drukā, var izmantot pielāgoto literatūru. Bibliotēkas vadītājas Ināras Zeltiņas interesantais stāstījums neatstāja vienaldzīgu nevienu.

Skolēni noskaidroja, kā neredzīgie vai vājredzīgie cilvēki var rakstīt, kā var lasīt grāmatas? Kas ir Braila raksts? Ar interesi bērni pēc taustes noteica burtus, arī skolotājām bija jāizpilda šis neparastais uzdevums.

Bija iespēja  ikvienam  izlasīt Guntas Bites grāmatas ,, Elza pie jūras” fragmentus vieglā valodā, ar palielinātiem burtiem. Nodarbības dalībnieki noklausījās arī  angļu rakstnieces Enidas Blaitones audiogrāmatas “Pauks un Šmauks” fragmentu.

 Noslēgumā skolēni apskatījās īpašu printeri, kas drukā Braila rakstā, izpētīja vājredzīgiem cilvēkiem domātu palielināmo iekārtu. Bija iespēja Braila rakstā izprintēt tekstu no datora. Lielu sajūsmu skolēnos izraisīja  burtu sataustīšana ar aizvērtām acīm.  Interesanta bija Latgales Mūzikas un Mākslas vidusskolas audzēkņu radošo  darbu  izstāde ,,Sajūti savu stāstu”.

Bija izzinoši un interesanti! Apskatot mājīgo bibliotēkas telpu un tiekoties ar laipnajām bibliotekārēm Ināru un Inu,  skolēni izteica vēlēšanos apmeklēt bibliotēku kā lasītāji. Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra skolotājas un skolēni saka sirsnīgu paldies par ekskursiju!