Izvēlne Aizvērt

Aktualitātes – valsts pārbaudes darbi un skolēnu brīvlaiki

Šodien, 28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī. 

Vairāk informācijas: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-sodien-pienemts-lemums-par-grozijumiem-izmainam-nosleguma-parbaudijumu-norises-laikos-20202021-macibu-gada

 

Atbildēt