Izvēlne Aizvērt

„Neformāli domā – Neformāli mācies!”

Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs piedalījās biedrības European Association „World-Our Home” īstenotajā jauniešu projektā PUMPURS „Neformāli domā – Neformāli mācies!” Nr. 3.1.1.37/113.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projektā tika iesaistīti mūsu skolas skolēni un skolas sociālais pedagogs Viktorija Kamenova.

Projekta mērķis bija izmantojot neformālās izglītības metodes, veicināt jauniešu motivāciju iesaistīties izglītības procesā, izprast dažādas formas izglītības nozīmi jauniešu attīstībā, veicināt viņus būt aktīviem, radošiem, uzdrošināties līdzdarboties sabiedriskos procesos un sadarboties vienam ar otru.

Projekta galvenās aktivitātes bija dažādas neformālās izglītības aktivitātes vasaras periodā, kas veicināja jauniešu un īpaši PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riska grupas jauniešu motivāciju turpināt mācības un izprast izglītības nozīmi viņu dzīvē, kā arī veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību.

Projekta aktivitāšu laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt, kas ir neformālā izglītība, kā tā spēj ietekmēt jauniešu dzīvi, kādas iespējas jauniešiem ir sniegtas neformālās izglītības jomā gan Latvijā, gan ārpus tās, interaktīvā veidā tika prezentētas mūsdienu jauniešu iespējas iesaistīties dažādos projektos un brīvprātīgajā darbā.

Projekta aktivitāšu ietvaros jaunieši ieguva zināšanas arī par ekoloģijas jautājumiem, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi un diezgan maz par tiem tiek runāts skolā, par veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. Tika organizēta mācību ekskursija uz Ekoloģisko zemnieku saimniecību „Liepkalns”. Tur jaunieši varēja uzzināt daudz jauna par ekoloģisko pārtiku, paši izmēģināt cept zirņu un griķu miltu pankūkas un vafeles.

Projektā jauniešiem bija iespēja interaktīvā veidā mācīties valodas un apzināties svešvalodu nozīmi mūsdienu pasaulē, kas veicināja lielāku motivāciju valodu apguvei skolā.

Jauniešiem bija iespēja izjust ritma un kustību nozīmi pašizaugsmē un atvērtībā, piedaloties teatrālajā nodarbībā.

Projekta rezultātā jaunieši ieguva lielāku motivāciju turpināt mācības, apzinoties to, ka izglītības iegūšana ir svarīga gan pašiem, gan visai mūsu sabiedrībai. Projekta rezultātā jaunieši ieguva jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi, iemācījās komunicēties, darboties komandā, būt tolerantiem vienam pret ortu un apzināties, to, ka jauniešiem ir milzīgi daudz iespēju attīstīties, ja vien pašiem ir vēlme un motivācija darboties.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.