Izvēlne Aizvērt

Diena: 2023. g. 22. marts

7.klašu un 8.aB klases skolēni iepazina ūdensapgādes procesu pilsētā un iesaistīto speciālistu darbu

 

Pavasarim iestājoties, 22. martā, Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 7.a, 7.aB, 7.aC un 8.aB klašu skolēniem tika piedāvāta mācību ekskursija uz uzņēmumu SIA “ Rēzeknes ūdens”, kas ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras  pamatdarbība ir saistīta ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

Izglītojamiem bija iespēja iepazīt ūdensapgādes procesu Rēzeknes pilsētā un tajā strādājošo, iesaistīto profesiju pārstāvju darba ikdienu, kā arī klātienē apskatīt uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu.

Mācību ekskursijas laikā skolēni apmeklēja “Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksu” un “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”.

Izglītojamie tika iepazīstināti ar  uzņēmuma darba telpām un ūdens sagatavošanas posmiem, ūdens patēriņa statistiku, ūdens uzglabāšanas rezervuāriem, attīrīšanas filtriem un sūkņiem un kopējo attīrīšanas, atdzelzošanas procesa darbības principiem, kā arī ūdens attīrīšanas iekārtām, iesaistīto darbinieku un profesiju pārstāvju lomu ūdens sagatavošanas, attīrīšanas procesos.

RPAC izsaka pateicību uzņēmumam SIA “ Rēzeknes ūdens” un DŪSK vadītājam Jānim Laizānam par izglītojošo un interesanto stāstījumu.

RPAC pedagogs karjeras konsultants

Karolīna Sjatkina