Izvēlne Aizvērt

Diena: 2023. g. 24. marts

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 8.klašu skolēni apmeklē metālapstrādes uzņēmumu SIA “LEAX” Rēzekne RSEZ

24.martā 8.klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ, kas pilsētā darbojas jau no 2008.gada un ir viens no nozīmīgākajiem darba devējiem un  uzņēmumiem Latgales reģionā.

Izglītojamie iepazina uzņēmumā strādājošo profesionāļu darba apstākļus, specifiku, metāla apstrādes procesu un etapus; apskatījās  uzņēmuma iekārtojumu, tehnisko nodrošinājumu un klausījās uzņēmuma darbinieka stāstījumu par uzņēmuma pirmsākumiem, turpmākajām iecerēm, ražoto produkciju.

 Skolēni guva priekštatu par metālapstrādes ražošanas procesu un  vēroja kā tiek izgatavotas detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei.

Skolēniem tika uzsvērts, ka šādā nozarē strādājot ir jāapgūst eksaktās zinātnes, jāmācās un jāpārzin svešvalodas, piem., angļu, vācu, krievu valodas, jo uzņēmuma produkcija pārsvarā tiek ražota ārzemju tirgum.

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ un uzņēmuma vadībai par iespēju klātienē iepazīties ar metālapstrādes procesu.

RPAC  pedagogs karjeras konsultants
Karolīna Sjatkina