Izvēlne Aizvērt

Esam atpakaļ!

 

 

 

Ieskatieties vēl dažos mūsu aizraujošajos piedzīvojumos pagājušā mācību gada nogalē! 

Ciemojamies Ludzā un skatāmies kino!