Izvēlne Aizvērt

Kursi un semināri 2018./2019.m.g.

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

26.04.2019. organizē

Meistardarbnīcas Latgales plānošanas reģiona valodu skolotājiem

 Drāma un citas novitātes valodu mācību jomā kompetenču un iekļaujošās izglītības  kontekstā”

 Meistardarbnīcu apakštēmas:

 • radošie darbi latviešu valodas stundās un drāmas elementi sākumskolā;
 • drāma un praktiskā lasīšana iekļaujošās izglītības kontekstā;
 • darbības vārda apguve angļu valodas stundās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • teātra elementu izmantošana latviešu literatūras stundās sākumskolā iekļaujošās izglītības kontekstā.

 Dalībnieki saņem 6 stundu apliecinājumu.

Pieteikšanās meistardarbnīcām  pa

e-pastu: riac.metodika@inbox.lv līdz 25.04.2019.

Maksa par pasākumu vienam dalībniekam: 6,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norādīt – RIAC seminārs 26.04.2019.

 

05.04.2019.

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs

sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību

 Latgales plānošanas reģiona skolotājiem un atbalsta personālam

rīko  ikgadējo praktisko konferenci

 „Motivācija mainīties līdzi laikam” 

9.30 – 10.00 Reģistrācija
10.00 Praktiskās konferences atklāšana
10.30 – 12.00 ”Alternatīvas terapijas metodes gara, dvēseles un ķermeņa sakārtošanai” (krievu val.)  Fatina Gruznova, Reiki Skolotājs – Meistars, Eiropas starpnozaru pētniecības un izglītības institūts Hannoverā, Naturopātijas fakultātes  doktorants
12.00 – 12.15 Kafijas pauze
12.15 – 15.15 „Motivācija mainīties līdzi laikam – bez stresa un izdegšanas” Daina Kriviņa, Koučs – izaugsmes trenere, eksperte mērķu sasniegšanā
15.15 – 15.30 Noslēgums

Dalībnieki saņems apliecinājumus  par 6 stundām.

Pieteikties semināram pa e-pasturiac.metodika@inbox.lv   līdz 03.04.2019.

 Maksa par semināru vienam dalībniekam: 10,00 EURO

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norāde maksājumā – RIAC praktiskā konference 05.04.2019.

 

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (RIAC)

 2019.gada 14.martā organizē semināru – meistardarbnīcas

Logopēdu darba organizācija un darba metodes, strādājot ar mazākumtautību skolu izglītojamajiem ”.

Meistardarbnīcas vada RIAC logopēdi.

 Meistardarbnīcu apakštēmas:

 • latviešu valodas vārdu krājuma pilnveide mazākumtautību bērniem logopēdu nodarbībās;
 • sīkās motorikas attīstīšanas iespējas logopēdu nodarbībās, izmantojot mannas tonēšanu;
 • izglītojamo valodas attīstība logopēdiskajās pēcpusdienās;
 • diskusija, pieredzes apmaiņa.

Optimālais dalībnieku skaits : 30 (ne vairāk, lai ir iespēja darboties praktiski).

Dalībnieki saņems apliecinājumus  par 6 stundām.

Reģistrācija – no 9.30. Semināra sākums – 10.00.

Lūgums:

pieteikšanās semināram pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv   līdz 12.03.2019.

Maksa par semināru vienam dalībniekam: 6,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norādīt – RIAC seminārs 14.03.2019.

 

Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs (RIAC) 2019.gada 1.februārī organizē semināru

Skolēnu ar autismu un citiem attīstības traucējumiem uzvedības problēmu novēršana un korekcija”.

Lektore: Irina Levičeva (psiholoģe, ABA terapijas centra speciāliste un centra vadītāja).

Semināra apakštēmas: 

 • ABA kā zinātnes disciplīna un uzvedības korekcijas metode. ABA pamata procedūras.
 • Kas ir nevēlama uzvedība.?
 • Uzvedību ietekmējošie faktori.
 • Uzvedības korekcijas metodes.
 • Individuāla uzvedības korekcijas plāna sagatavošana.
 • Apbalvošanas sistēmas.
 • Praktiskie uzdevumi un vingrinājumi.
 • Gadījumu analīze.

Optimālais dalībnieku skaits : 20-30 (ne vairāk, lai ir iespēja darboties praktiski).

Dalībnieki saņems apliecinājumus  par 7 stundām.

Lūgums:

 • ja ir kādi konkrēti ierosinājumi vai vēlmes, savlaicīgi ziņojiet, lai lektore var pielāgot programmu,
 • pieteikšanās semināram pa e-pastu: metodika@inbox.lv

Maksa par semināru vienam dalībniekam: 15,00 EURO.

Rekvizīti: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Norādīt – RIAC seminārs 01.02.2019

 

Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs (RIAC) no š.g. 12.decembra izsludina  uz  2019. gadu grupas organizēšanu maksas kursiem „Dabas vides estētikas  speciālists”

Sīkāka informācija:

 1. Nodarbības notiks sākot no 2019. gada 8.02., 8.03., 12.04.,10.05.utt.(pēc savstarpējas vienošanās).
 2. Kopā: 15 nodarbības, ieskaitot vasaras 3 dienu nometni.
 3. Sertifikātus saņems dalībnieki, kuri apmeklējuši visas nodarbības.
 4. Dalībnieku skaits – līdz 15 cilvēkiem.
 5. Kursu organizētāji nodrošina materiālus darbam.
 6. Kursus vadīs : vides estētikas metodes autore Diāna Timofejeva uc.
 7. Vienas nodarbības izmaksas 35,00 EURO.
 8. Iespējas:

1) strādāt sajūtu telpās ar dabas materiāliem utml., apgūtas prasmes organizēt un vadīt nodarbības un konsultācijas, iegūta jauna pieredze un zināšanas;

2) privātprakses veidošanas iespējas.

Pieteikšanās kursiem līdz 1.02.2019 pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv

„Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālās vajadzības? Izaicinājumi pedagogam, vecākiem un sabiedrībai”

2018.gada 30. novembrī Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju tiek organizēta praktiskā darbnīca – seminārs

„Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālās vajadzības? Izaicinājumi pedagogam, vecākiem un sabiedrībai”

Adrese: Rēzeknes internātpamatskola –attīstības centrs, Rēzekne, F.Varslavāna iela 5, LV-4601.

Mērķa auditorija: Latgales plānošanas reģiona speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogi, vecāki  u.c. interesenti.

Papildus informācija:

 • pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību;
 • pasākums ir maksas ( 4,00 EURO lektoru darba apmaksai, kafijas pauzei un semināra materiāliem).

Naudas pārskaitīšanu veikt:

Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 9000025446

Juridiskā adrese:

Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne

Bankas rekvizīti:

Valsts kase

Bankas kods:TRELLV22

Konta Nr. LV26TREL981306702500B

RIAC seminārs 30.11.2018.

Dalībnieku skaits ierobežots, savlaicīgi jāpiesakās līdz 29.11.2018.plkst.11.00.

Semināra dalībniekiem būs iespēja apmeklēt visas darbnīcas; pieteikšanās pa e-pasturiac.metodika@inbox.lv, ierakstot precīzu informāciju: vārds, uzvārds, darba vieta,  papildus uzziņas var saņemt, zvanot pa mob.tālr. 26518903

Pasākuma plānojums

Laiks Aktivitāte
9.30-10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00-10.05 Semināra atklāšana.  RIAC direktore R.Zommere
10.05-11.25 Kas ir svarīgs bērnam, kuram ir speciālās vajadzības? Izaicinājumi pedagogam, vecākiem un sabiedrībai. Dr.paed, asociētā profesore, M.Rozenfelde
11.25 – 12.00 Pārtraukums, kafijas pauze
12.00-13.00 Meistardarbnīca „Metožu daudzveidība, strādājot ar bērniem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”. RIAC pedagoģe, Mg.paed., A.Viļuma
13.05-14.05 Meistardarbnīca „Pašapkalpošanās prasmju pilnveidošana  skolēniem ar viegliem garīgās un kombinētiem attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības kontekstā”. RIAC pedagoģe, Mg.spec.paed..V.Škrjaba
14.10-15.10 Meistardarbnīca Darbs ar bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi .” Tēma „Gadalaiku ritējums”. RIAC pedagogi B.Ribakova,I.Bogdanova, Mg.paed.L.Leonova,O.Makejeva
15.10- 15.20 Semināra noslēgums. Diskusija. Apliecinājumu izsniegšana.

 

2018.gada 30.-31.oktobrī tiek organizēta Starptautiska jauno zinātnieku un praktiķu zinātniski praktiskā konference „Preventīvs sociāli pedagoģiskais un sociālais darbs mūsdienās: izaicinājumi, risinājumi, praktiskā pieredze”

(Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas zinātniskais grants pētniecībai, projekts Nr. 16.7/9, 2018; Organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru (RIAC) un Rēzeknes novada Sociālo dienestu)
Mērķa auditorija: Latgales plānošanas reģiona sociālie pedagogi, sociālie darbinieki u.c. interesenti
Konferences norises valodas: latviešu, angļu, krievu.
Papildus informācija:
• Konferences ietvaros notiek 4 darbnīcas, darbnīcas dalībnieku skaits līdz 15 cilvēkiem, katram dalībniekam būs iespēja ņemt dalību divās no tām;
• pasākuma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību 2 dienu zinātniski praktiskā konferencē (12 stundas);
• pasākums ir bezmaksas – notiek projekta ietvaros, dalībnieku skaits ierobežots, savlaicīgi jāpiesakās līdz 29.10.2018 plkst.13.00;
• pieteikšanās pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv (ar piebildi Zinātniskā Granta konference), ierakstot precīzu informāciju : Vārds, Uzvārds, darba vieta, pieteikt vai nepieteikt pusdienas, vēlamās darbnīcas (2) nosaukums; papildus uzziņas var saņemt arī zvanot pa mob.tālr. 29458009.
Sastādīja: RTA Zinātniskā granta pētniecībai projekta vadītāja docente RTA Ženija Truskovska , zenija_truskovska@inbox.lv.
Pasākuma plānojumu skatīties pielikumā.

Bezmaksas kursi

2018.gadā no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas A 8 programmstundu tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.

Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903

Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:

20.08.; 21.08.; 22.08.; 27.09.; 23.10.; 24.10.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:

27.08.; 28.08.; 28.09.; 22.10.

Vietu skaits ierobežots.

Vispārizglītojošo skolu programma pielikumā

Pirmsskolas izglītības iestāžu programma pielikumā

30.05.2018. RIAC atbalsta personāls un pedagogi aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuri strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām, uz pasākumu

“Kopā būt un darīt”

Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt jaunu informāciju par dabas vides estētikas pamatu izmantošanu darbā ar bērniem, kā arī par silto smilšu iekārtām, par krāsaino smilšu un graudu spēlēm utt. Būs iespēja piedalīties darbnīcās.

Pasākuma dienas kārtība:

10.30 – 11.00 : Reģistrācija

11.00 – 12.30 : Dabas vides estētikas pamata jomas – biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienība” pārstāve Diāna Timofejeva

12.30 – 12.50 : Kafijas pauze

12.50 – 13.30 : Saskarsmes kultūras pilnveides darbnīca. Sociālā gleznošana – RTA docente Ž.Truskovska, RIAC pedagoģe E. Barkane

13.35 – 14.15 : Mūzikas terapijas darbnīca – RIAC mūzikas skolotāja I.Urtāne

14.15 – 14.55 : Stikla kodināšanas darbnīca – biedrības „Eņģeļi ar mums” priekšsēdētāja I.Muhamberga

Dalībnieki saņems 5 stundu darba apliecinājumus.

Gaidām un ceram uz turpmāko produktīvo sadarbību!

“Laimīgs bērns laimīgā ģimenē”

Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru rīko reģionālo konferenci “Laimīgs bērns laimīgā ģimenē”, kurā aicina piedalīties jūsu novada/pagasta sociālā dienesta darbiniekus, bāriņtiesu pārstāvjus, speciālos un sociālos pedagogus, psihologus, vecākus, logopēdus un citus interesentus.

Konferences norises laiks: trešdiena 2018. gads 18. aprīlis, plkst. 10.00

Konferences norises vieta: Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs , F. Varslavāna ielā 5, Rēzeknē

 Konferences mērķi:

Veicinot speciālistu sadarbību, aktivizēt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Pievērst uzmanību audzināšanas kompetencēm ģimenē un skolā, ģimenes sadarbībai ar skolu un citām institūcijām.

 Konferences dalībnieki: Rēzeknes pilsētas, Aglonas, Balvu, Baltinavas, Gulbenes, Ciblas, Dagdas, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Lubānas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Vārkavas, Viļakas, Zilupes novadu un pagastu sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, logopēdi, skolu psihologi, vecāki un citi interesenti.

 Konferences dalībnieki tās noslēgumā saņems apliecinājumus.

Konferences darba kārtība pielikumā

Dalības maksa 5,00 EURO, to jāpārskaita uz

Banka – Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
Reģ.Nr.: 90000025446
Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs
Konta Nr.: LV66TREL9810850210010
Maksājums jāveic līdz 15.04.2018.
Paskaidrojumā obligāti jānorāda: dalības maksa par konferenci 18.04.2018.RIAC.
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Tālākizglītības kursu A programma

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs (RIAC) uzsāk realizēt 24 stundu tālākizglītības kursu A programmu logopēdiem un dzimtās valodas skolotājiem „Speciālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu logopēdu un valodas skolotāju profesionālā pilnveide kompetenču kontekstā speciālajā izglītībā”.

Pirmā nodarbība notiks 13.04.2018. sākums plkst.10.00 RIAC telpās – Rēzeknē, F.Varslavāna ielā 5.Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv vai pa tālr. 26518903 līdz 10.04. 2018.

Vietu skaits ierobežots.

Dalības maksa – 35.00 EURO.
Naudas pārskaitījumus veikt:
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde
Reģ. nr. 90000025446
Banka – Valsts kase
Bankas kods – TRELLV22
Konta Nr.LV66TREL9810850210010

Tālākizglītības kursu programma pielikumā.

01.12.2017. plkst. 10.00 Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.- 2. klašu pedagogiem seminārs “Agrīnā diagnostika bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Darbs ar vecākiem”. Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmiju (RTA)

2017.30.11. plkst.16.30 organizē pirmskolas vecuma bērnu un 1.-2. klašu skolēnu vecākiem bezmaksas semināru diskusiju “Agrīnās diagnostikas nozīme bērna pašrealizācijā”.

Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes internātpamatskola -attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju organizē Latgales plānošanas reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu semināru “Agrīnās diagnostikas nozīme pirmsskolas vecuma bērniem. Darbs ar vecākiem”. Vairāk skatīt šeit.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Rēzeknes internātpamatskolu – attīstības centru (RIAC)

RTA zinātniskais grants pētniecībai 04/-12/2017 projekta ietvaros “Jauno zinātnieku pētījumi sociālajā jomā: rezultātu pārnese praksē”

Organizē 30.-31.10.2017 divu dienu starptautisku zinātniski praktisku semināru RIAC telpās, F.Varslavāna ielā, 5, Rēzeknē

Vairāk skatīt šeit.

Tālākizglītības kursi

2018.gada no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikt savus darbiniekus bezmaksastālākizglītības kursu A programmās.

Vairāk skatīt šeit.

A_programma_skolam.docx

4-6_gadu_vec_bernu_programma.docx

Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra organizētās nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju apaļā galda diskusijas „Kopā roku rokā” apkopojums un izstrādātie priekšlikumi

29.03.2017. Diskusijā piedalījās biedrību „Eņgeļi ar mums” ( Rēzekne), „Mēs saviem bērniem”( Madona), „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, „Saules stars AV” ( Rēzeknē), Balvu teritoriālās invalīdu biedrības, Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrības un nodibinājuma „Trīs Lauvas” pārstāvji. Visas augstāk minētās NVO veic darbu ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, ar bērnu ģimenēm, kā arī dažāda veida preventīvi izglītojošu darbu ar plašāku sabiedrību.

Vairāk skatīt šeit.