Izvēlne Aizvērt

Kursi un semināri 2019./2020.m.g.

  Dabas vides estētikas semināri 2019./2020.m.g.

RPAC 2019./2020.m.g. turpinājās Dabas vides estētikas jauno speciālistu sagatavošana sadarbībā ar Dabas Vēstniecību.

Apmācības notika visa mācību gada garumā katru mēnesi – 20.09.,11.10.,08.11.,10.01.,07.02.,06.03. Tika plānotas apmācības arī 03.04., 15.05. un 05.06., taču, sakarā ar radušos situāciju valstī, tās notika ZOOM platformā tiešsaistē.  (1. posms – 13. maijā saņēmām informatīvos materiālus, tie bija jāizlasa un jāsagatavo jautājumi, ja tādi bija radušies; 2. posms –norisinājās 16.05. plkst. 10.00, tiešsaistē ar pasniedzēju Diānu Timofējevu, Zoom platformā. Diāna izstāstīja tēmu plašāk, minot konkrētus piemērus, pēc tam uzdevām jautājumus par tēmu; 3. posms – pasniedzēja rakstiski atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, e-pastos iesūtot atbildes uz visiem jautājumiem; 4. posms – tiešsaistes lekcija sestdien 23.05.2020. no plkst. 10.00 notika diskusija, neskaidrību precizēšanai un  kopsavilkumam par iepriekšējās lekcijas tēmu.)

Seminārus vadīja pieredzējuši Dabas vides estētikas speciālisti no Gulbenes PII „Auseklītis” (Līga un Marina), Aizkraukles PII „Saulīte” (Aija) kā arī Dabas vides estētikas metodikas veidotāja Diāna Timofējeva. Šai laikā apguvām „Varavīksnes ciklu”, „Krāsaino graudu spēles”, „Krāsaino smilšu spēles”, „Gadalaiku ciklu”, mācījāmies ieklausīties Dabas skaņās, ielūkoties un saskatīt krāsas sev apkārt, dzīvot saskaņā un cieņā ar Dabu.

Ir pienācis laiks, kad DVE apmācības tuvojas noslēgumam. 17.06.2020. pedagogi no Latgales novada skolām kārtos eksāmenu, lai saņemtu Dabas vides estētikas speciālista sertifikātu.

Lai izdodas!

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

rīko

29.04.2020.plskt. 15.00 tiešsaistes semināru ZOOM platformā

“Attālinātā mācību procesa norise Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā”

Seminārā runāsim par:

 • Aktualitātes RPAC darbībā attālinātās mācīšanas-mācīšanās  laikā;
 • Skolēnu, vecāku un skolotāju sadarbība;
 • Pirmsskolas darba plānojums;
 • Mācību process skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • Psiholoģiskais atbalsts;
 • Logopēda ieteikumi vecākiem;
 • IT tehnoloģijas mācību procesā;

Pieteikties līdz 28.04.2020, aizpildot anketu

https://forms.gle/is6ehb8AD3rvqjsU9

Vietu skaits ierobežots

 

„Bez adatas nav skroderis.” (Latviešu tautas sakāmvārds)

17.janvārī mūsu skolā pirmo reizi notika labās prakses piemēru  izstāde „ADATA UN DIEGS”. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju aicināja Latvijas speciālās izglītības attīstības centrus dalīties labās prakses piemēros. Ar skolas direktores R.Zommeres atbalstu un aktīvu skolas un pirmskolas pedagogu iesaistīšanos tika apkopoti un izstādīti daudzveidīgi metodiskie materiāli.

Par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja RTA Asociētā profesore, Dr.paed., Mg.paed. Mārīte Rozenfelde. Skola2030 projekta grupas speciālajā pedagoģijā koordinatore Aija Tereško iepazīstināja ar izstrādātajiem mācību materiāliem bērniem ar speciālajām vajadzībām vai veselības traucējumiem.

RPAC labās prakses piemērus prezentēja Lidija Sosnare (“Interaktīvā matemātika”), Aiva Litauniece (“Prakstiskā lasīšana”),  Natālija Oparins – Valaine (“Pašgatavoto metodisko materiālu izmantošana psihologa darbā bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem”). Ina Gruzdiņa un Evija Landrāte rādīja audiovizuālo materiālu un stāstīja par pieredzi darbā ar speciālajiem bērniem Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā. Ar Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pieredzi iepazīstināja Līga Bluķe (“Metodes “Persona Lelle” izmantošanas iespējas PII”) un Daiga Ramata (“Sadarbības ar vecākiem organizēšana”).  Par labās prakses piemēriem Kokneses pamatskolā – attīstības centrā stāstīja Inese Svence (“Kokneses pamatskola – attīstības centrs – mūsdienīgs izglītības centrs”), Svetlana Gžibovska (“Mācību meteriāli matemātikā”) un Jolanta Rotkāja (“Starpdisciplinārās stundas”).

Labās prakses piemēru izstādes “ADATA un DIEGS” idejas autorei RPAC metodiķei Ilonai Saulei ir patiess gandarījums par tās realizēšanos dzīvē un prieks par turpinājumu. Jau nākamajā gadā tiksimies atkal – šoreiz Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā.

Paldies visiem izstādes “ADATA un DIEGS” dalīdniekiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību!

„Bez adatas nav skroderis.” (Latviešu tautas sakāmvārds)

2020.gada 17.janvārī Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju aicina ikvienu Latvijas speciālās izglītības attīstības centru dalīties ar labās prakses piemēriem izstādē „ADATA UN DIEGS”!

Skolotājs ir kā skroderis ar nelielu kastīti vienmēr azotē.  Tā ir pilna ar visdažādākajām adatām – lielām, mazām, no dzelzs un no sudraba, lāpāmajām un šujamajām – metodēm. Mūsu bērni ir kā īpaši diedziņi, katram jāatrod piemērota adata, lai piešūtu, lai sašūtu, lai nedaudz salāpītu – lai palīdzētu.

Esam pārliecināti, ka mūžīgi mainīgās pasaules krustcelēs jāuzsver un jāpopularizē mūsu speciālistu darbības nozīmīgums īpašo bērnu attīstībā. Tāpēc priecāsimies, ja kopīgi aizsāksim ikgadējo satikšanos kādā no attīstības centriem, lai dalītos savos sasniegumos, pārdomās un iedrošinājumos jaunu  virsotņu pārvarēšanā.

Gaidīsim Jūsu dalības apstiprinājumu, lai turpmāk varētu vienoties par laika ietvaru un saturu labās prakses piemēru izstādē „ADATA UN DIEGS” Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā!

Ar cieņu, RPAC direktore Rita Zommere

RPAC speciālisti Rugāju novada Eglaines pamatskolā

13.februārī Rugāju novada Eglaines pamatskola uzņēma tuvāku un tālāku novadu skolu bērnus ar īpašām vajadzībām pasākumā “Kopā roku rokā”.

Pasākuma pirmajā daļā dalībnieki sagatavoja priekšnesumus un radošos darbus izstādei “Mīlestība ap mani, es mīlestībā”. Otrajā daļā pedagogi piedalījās seminārā “Ieteikumi iekļauto izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu izstrādei”, kuru vadīja un par aktualitātēm speciālajā izglītībā stāstīja Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece izglītības jomā Anna Deksne un izglītības metodiķe Aiva Litauniece.

Paldies skolas direktorei Ilzei Burkai un Eglaines pamatskolas kolektīvam par laipno uzņemšanu!

Barboleta – mācies viegli kustībā!

14.un 15. februārī Rēzeknes pamatskolā – attīstības centrā notika  divu dienu pedagogu apmācības inovatīvās mācību metodes Barboleta apgūšanā.

Metodes autore  – klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe B.Blomniece – Jurāne     apmācīja jaunos speciālistus darbā ar Barboletas līdzsvara platformu.
Pielietojot šīs platformas apmācības procesā , izglītojamais veiksmīgāk apgūst mācību vielu,  paaugstinās darba motivācija,  koncentrēšanās spējas, aktivizējas abas smadzeņu puslodes, samazinās stresa līmenis, mācīšanās process kļūst atraktīvs.
Ar šo attīstošo metodi drīkst strādāt tikai sertificēti speciālisti, tāpēc Rēzeknē šo inovatīvo instrumentu  mācību procesā integrēs tikai divas izglītības iestādes – Rēzeknes pamatskolas  – attīstības centra speciālisti un pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” pedagogi.

No šī gada 04.novembra Rēzeknes pamatskola –attīstības centrs (RPAC) izsludina pieteikšanos uz  2020.gada maksas kursiem  „Barboleta” inovatīvā mācību metode

Sīkāka informācija:

Nodarbības notiks 2020.gada janvāris/februāris

 • Kopā: 16h kredītpunkti – 2 pilnas apmācību dienas
 • Apliecības tiks izsniegtas balstoties uz programmas licences nr.8-18/15
 • Dalībnieku skaits – līdz 16 cilvēkiem
 • Kursu organizētāji nodrošina materiālus darbam
 • Iespējas:

1) Apmācība kustībā apguve, kuras ietekmē paaugstinās koncentrēšanās spējas, aktivizējas abas smadzeņu puslodes, samazinās stresa līmenis, mācīšanās process ir atraktīvs

 • skolēni veiksmīgāk apgūst mācību vielu, īpaši bērni ar mācīšanās un uzmanības noturības grūtībām
 • paaugstinās darba motivācija
 • uzmanības noturība un darba atmiņas iesaiste mācību procesā
 • atvieglots darbs speciālistiem – logopēdiem, speciālajiem pedagogiem, psihologiem, pedagogiem
 • bērns trenē paškontroles iemaņas
 • kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas,

  2) privātprakses veidošanas iespējas.

 • Kursus vadīs : Barboletas metodes autore, attīstības centra „Mācos mācīties” klīniskā psiholoģe un speciālā pedagoģe Baiba Blomniece – Jurāne
 • Viena dalībnieka izmaksas 200,00 EURO  – 110,00  – apmācība un 90,00  līdzsvara platforma

Mācību satura ieviešanas un pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dabaszinātnes”

Rēzeknes pamatskola  – attīstības centrs sadarbībā ar Skola 2030 ekspertiem

Mācību satura ieviešanas un pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Dabaszinātnes”

DARBA KĀRTĪBA

2020.gada 29.janvārī, Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, F.Varslavāna iela 5, Rēzekne

Sasniedzamie rezultāti:

 • Iepazīties ar dabaszinātņu mācību jomas standartu, mācību priekšmeta programmas paraugu
 • Vērot modelētu mācību procesu, identificējot labo praksi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā
 • Sniegt atgriezenisko saiti par mācību procesā vēroto un dalīties savā profesionālajā pieredzē konkrētā temata mācīšanā
 • Praktizēt sasniedzamo rezultātu plānošanu mācību priekšmeta satura mācīšanai

Dalībnieki: Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogi

Nodarbības vada:  Vecākais eksperts jomā Mihails Basmanovs, Skola2030 profesionālās pilnveides vecākā eksperte Rasa Dirvēna

Veiksmīgai dalībai seminārā lūdzam būt gataviem  dalīties pieredzē par dabaszinību mācību priekšmeta 5.klasē  temata “Kurināmais” tēmas “Kā pārtraukt degšanu” Jūsu mācīšanas pieredzi, veiksmēm un izaicinājumiem.

08:30 – 09:00 Ierašanās, kafija
09:00 – 09.30 Darba kārtības izklāsts, sasniedzamo rezultātu aktualizēšana
09:40 – 10:20 Mācību procesa vērošana
10:30 – 12:00 Skolotāju saruna atgriezeniskās saites sniegšanai par vēroto, dalīšanās profesionālajā pieredzē par šī temata mācīšanu
12:00 -13:00 Pārtraukums
13:00 – 15:00 Iepazīšanās ar mācību priekšmeta standartu, mācību priekšmeta programmas paraugu, praktizēšana sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā.
15:00 -15:15 Dienas izvērtējums, noslēgums

Informējam, ka semināra ietvaros tiks nodrošināta viena kafijas pauze un semināra norises tuvumā ir pieejama kafejnīca, kuru var apmeklēt pārtraukuma laikā.

 Pieteikšanās līdz 27.01.2020 vietnē: https://forms.gle/Li2RkqTSQYAJoeaX8

„Cita skola” –  mūsdienu izglītības procesa projektēšana

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Ļeņingradas apgabala izglītības attīstības institūtu

aicina uz lekciju

„Cita skola” –  mūsdienu izglītības procesa projektēšana.

 Mērķauditorija: direktori, direktoru vietnieki, metodiķi, jomu koordinatori

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2020.gada 16.janvārī, sākums plkst.10.00 – 15.00

 Kursu programmas lektore:

Tatajana Rogozina – Ļeņingradas apgabala izglītības attīstības institūta vadības katedras docente, pedagoģijas zinātņu kandidāte.

 Sasniedzamais rezultāts:

 Mūsdienīgas un konkurētspējīgas skolas vides un izglītības procesa modelēšanas iespējas kvalitatīvākai izglītībai, balstoties uz ārzemju pieredzi un savas skolas pedagogu profesionalitāti.

Pieteikšanās  līdz 13.01.

https://forms.gle/YJEQzwySWM6Pkjgu5

Maksa par semināru vienam dalībniekam: 7, 00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.     LV03UNLA0055001309739

Norādīt – RPAC lekcija 16.01.2020.

Lekcija notiks krievu valodā, pēc pieprasījuma nodrošinot tulkojumu valsts valodā.

ATKĀRTOTS SEMINĀRS!!! „Autisms un autiskā spektra traucējumi. Saskarsmes īpatnības”

8 stundu maksas izglītojošais seminārs

Mērķauditorija: Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2019.gada 12.decembrī, sākums plkst.9.00

Kursu programmas lektori:

Lolita Kairova  – speciāliste -praktiķe autisma jomā. Darba pieredzē ietilpst ilggadēju  darbu  speciālās izglītības iestādēs Lielbritānijā, Bedfordā,  bet no 2014. gada Rīgas speciālās skolas metodiķe, ka arī Rīgas BKUS bērnu psihiatrijas nodaļas speciālais pedagogs. SIA ISSE valdes locekle. Pamatdarbība – sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar autismu.

Ieviņa Vanaga  – SIA ISSE metodiķe. Pamatdarbība – sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar autismu. Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, skolotājs logopēds, direktores vietniece metodiskajā darbā.

Sasniedzamais rezultāts:

Pedagogi apzinās darba specifiku ar izglītojamajiem, kuriem ir autisma iezīmes. Seminārā gūtās praktiskās rekomendācijas pielieto savā pedagoģiskajā darbībā, novērojot un  attīstot  izglītojamos ar autiskā spektra traucējumiem. Prot veidot sadarbības komandas ar vecākiem un sociālajiem partneriem.

Pieteikšanās pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv  līdz 06.12.

Maksa par semināru vienam dalībniekam: 10,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.     LV03UNLA0055001309739

Norādīt – RPAC seminārs 12.12.2019.

!!! Pirms pārskaitāt naudu, lūdzu, pārliecinieties, ka ir brīvas vietas, rakstot uz augstāk minēto e-pastu.

 

„Autisms un autiskā spektra traucējumi. Saskarsmes īpatnības”

8 stundu maksas izglītojošais seminārs

Mērķauditorija: Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2019.gada 8.novembris, sākums plkst.9.00

Kursu programmas lektori:

Lolita Kairova  – speciāliste -praktiķe autisma jomā. Darba pieredzē ietilpst ilggadēju  darbu  speciālās izglītības iestādēs Lielbritānijā, Bedfordā,  bet no 2014. gada Rīgas speciālās skolas metodiķe, ka arī Rīgas BKUS bērnu psihiatrijas nodaļas speciālais pedagogs. SIA ISSE valdes locekle. Pamatdarbība – sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar autismu.

Ieviņa Vanaga  – SIA ISSE metodiķe. Pamatdarbība – sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar autismu. Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā, skolotājs logopēds, direktores vietniece metodiskajā darbā.

Sasniedzamais rezultāts:

Pedagogi apzinās darba specifiku ar izglītojamajiem, kuriem ir autisma iezīmes. Seminārā gūtās praktiskās rekomendācijas pielieto savā pedagoģiskajā darbībā, novērojot un  attīstot  izglītojamos ar autiskā spektra traucējumiem. Prot veidot sadarbības komandas ar vecākiem un sociālajiem partneriem.

Pieteikšanās pa e-pastu: riac.metodika@inbox.lv  līdz 04.11.

Maksa par semināru vienam dalībniekam: 10,00 EURO.

Rekvizīti:

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ.Nr.90000025446

Valsts kase

Konta Nr.     LV03UNLA0055001309739

Norādīt – RPAC seminārs 08.11.2019.

 

„Metodiskie ieteikumi individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādei izglītojamajiem ar dažādas pakāpes dziļuma mācīšanās traucējumiem”

6 stundu bezmaksas praktiskais seminārs

Mērķauditorija – pirmsskolas izglītības metodiķi

Vieta: Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

Laiks: 2019.gada  17.oktobris, plkst.10.00

Kursu programmas lektori:

Aļona Viļuma – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, vispārējās pamatizglītības skolotāja

Aija Kondrova –  RTA vieslektore, Mg. psych., mg.paed.,  AC metodiķe

Biruta Ribakova – Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra speciālās izglītības skolotāja

Sasniedzamais rezultāts:

Prast veidot un aktualizēt kvalitatīvu  individuālo izglītības programmas apguves plānu (turpmāk – IIP) bērniem ar dažādas pakāpes dziļuma  mācīšanās traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pieteikšanās pa e-pastu:  riac.metodika@inbox.lv līdz 15.oktobrim

Vietu skaits ierobežots –  tikai  divi dalībnieki no vienas izglītības iestādes

 

Kursi speciālajā izglītībā
2019.gadā  no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikties RIAC organizētajos  pedagogu profesionālās kompetences pilnveides bezmaksas (A 8) tālākizglītības kursos speciālajā izglītībā.Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu mācību grupas:„4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana, procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem”Datums :     22.08. 2019. un  23.08.2019.Laiks:         9.00-17.00Vietu skaits ierobežots.Vispārizglītojošo skolu pedagogu mācību grupas:„Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem”Datums:   22.10.2019.,   23.10.2019.,   24.10.2019.,   25.10.2019.Laiks:    10.00-18.00Vietu skaits ierobežots.Pieteikties kursiem pa e-pastu riac.metodika@inbox.lv (obligāti noradīt kursu nosaukumu un datumu)Kursu norises vieta:    Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs,  F.Varslavāna ielā 5, Rēzeknē