Noslēdzies ALAAS foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’

 

SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim organizēja foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. Konkursam bija iesniegti 37 darbi, kuros dalībnieki bija uzņēmuši dažādus foto attēlus par šo tēmu.

Esam priecīgi un lepni par mūsu 5.C klases skolēnu Arti Adejanovu, kurš 37 dalībnieku konkurencē ieguva otro vietu.

Lai šis ,,zaļais solis’’ iedvesmo un motivē arī mūs pārējos.   Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai  kļūt tīrākai un zaļākai.

Par Tevi, Latvija!

Mūsu skolā ir sācies Latvijas valstij veltīts radošo darbnīcu mēnesis.

Skolotāji kopā ar saviem skolēniem veidoja radošos darbiņus, kas veltīti valsts svētkiem. Top gan svecītes, gan karodziņi, gan “laimes slotiņas“. Par izglītojošo nodarbību organizēšanu paldies skolotājiem: A. Liepiņai, E. Utānei, K. Keišai un atbalsta komandai.

Krītiņu pārvērtības!  Daudz un dažādas krāsas, savijušās rudenīgās dejās, radīja brīnumiņus aktivitātes “Rudens ciemojas mūsu skolā” ietvaros.

 

Patriotiskās nedēļas ietvaros notika arī radošā stunda “Es Latvijai“. Viss pašu rokām darināts! Radošās stundas ietvaros katram tapa savs karodziņš. Protams, kā gan varētu bez svētku tortes, ar ko varēja cienāties pie kārtīgi saklāta svētku galda.

Arī paši mazākie skolas audzēkņi  pirmsskolas grupiņās grupās “Saulīte“, “Brīnumu pasaule“, “Bitīte” iesaistījās svētku aktivitātēs. Viņi Lācplēša dienu atzīmēja ar sporta jautro brīdi “Tik stiprs kā lācis”. Pie bērniem ciemos bija atnācis pasaku varonis – lācis, kurš ienesu sacensību garu, jautrību, aicinādams bērnus sportot un sacensties. Bērni komandās spēlēja boulingu, meta bumbas mērķī, spēlēja hokeju, vilka virvi. Bērni par dalību sporta sacensībās saņēma no lāča balvas. Par jautri organizētu sporta jautro brīdi jāsaka sporta skolotājai Arinai Saranei un pirmsskolas skolotājai Natālijai Golubevai.

Ar siltumu sirsniņās Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra kuplā ģimene gaida Latvijas Republikas svētkus!

Nu atbrauca Mārtiņdiena…

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
/ latviešu tautasdziesma/

Mārtiņdiena jeb Mārtiņi ir seni latviešu tautas svētki. Šī diena, 10.novembris, pēc Saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp rudens un ziemas saulgriežiem.

Uzskata, ka Mārtiņi “atver” durvis ziemai. Mārtiņdiena parasti ir vienas dienas svinības, kas noris jautri un līksmi, jo tad beidzas klusais veļu laiks un sākas jauna dzīve. Mārtiņos sākas budēļi (ķekatās iešana), kas mājai nes svētību, laimi, veselību un auglību. Mārtiņos galdam jābūt bagātīgi klātam. Senāk galdā tika celts gaiļa cepetis, jo gaiļa kaušana sekmēja zirgu labklājību.

Mārtiņiem gaili kāvu
Kumeliņu stiliņģī,
Lai tecēja kumeliņš,
Kā gailītis dziedādams.
/ latviešu tautasdziesma/

Līksmībā un pateicībā par labu ražu arī pirmsskolas grupas svinēja Mārtiņdienu. Jautrajos brīžos netrūka ne dziesmu, ne tautas rotaļu un  deju. Bērni jeb Mārtiņbērni kopā ar Mārtiņtēvu un Mārtiņgaili gāja masku gājienā (budēļos), minēja mīklas, pareģoja laiku turpmākajam. Jautrais brīdis norisinājās spraigā un jautrā dialogā. Grupās bērni veidoja dažādus rokdarbus, aplicēja, zīmēja, gatavodamies Mārtiņdienai.

Līdz ar 1.1.b un 2.b klases uzburto krāšņo gaiļu parādi, mēs sakām uzredzēšanos Mārtiņam, bet noteikti gaidīsim viņu arī nākamajā rudenī.

Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.

/ latviešu tautasdziesma/

 

Rudentiņš bagāts vīrs! Pirmsskolas grupiņas sagaida rudeni!

Branch with Autumn Leaves PNG Clipart | Fall clip art, Leaf clipart, Autumn paintingRēzeknes pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupiņās ar jautrām aktivitātēm tika sagaidīts rudens.

Veselu mēnesi bērni ieguva jaunas zināšanas, pētīja un praktiski darbojās, pilnveidoja savas prasmes un iemaņas par rudens tēmu. Audzēkņi centās savas emocijas un iztēli parādīt savos zīmējumos, aplicējumos un veidošanas darbiņos, tādējādi dažādās tehnikās tapa daudz skaistu bērnu darbu.

Aktivitātes “Rudentiņš bagāts vīrs” ietvaros bērni pārbaudīja savas zināšanas par rudeni, ražu un cilvēku darbu šajā krāsainajā un bagātīgajā gadalaikā.

Mūzikas, sporta, kā arī grupiņu skolotājas kopā ar audzēkņiem oktobra beigās svinēja ražas svētkus. Ciemos bija ieradusies Rudens māte, kā arī zaķis un ezis. Tika izdziedātas dziesmas, minētas mīklas par augļiem un dārzeņiem, izspēlētas rotaļdejas.  Kā jau bagātīgajam rudens vīram pieklājas – bija sagādāts arī cienasts.

Varam droši teikt, ka krāsainais mākslinieks rudens Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā ir godam sagaidīts!

 

„Ekoskolas” programma – es iepazīstu pasauli sev apkārt

Ekoskola – Liepājas Raiņa 6. vidusskolaRēzeknes pamatskola – attīstības centrs, pārstāvot „Ekoskolu” programmu, zina, ka dzīvot veselīgi – tas nozīmē ne tikai ēst veselīgu pārtiku, bet arī būt aktīviem gan fiziski, gan garīgi, izzinot savu un apkārtējo pasauli.

Tieši tāpēc saulainā rudens dienā 1.a/.2.a klases devās izzinošā ekskursijā uz dabas izglītības centru (DIC) “Rāzna” Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta Rāznas ezera krastā Rāznas nacionālajā parkā.

Dabas izziņas un pētnieciskā nodarbība “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” noritēja aizraujoši, sportiski un atraktīvi. Skolēni iepazinās ar Rāznas nacionālā parka dabas vērtībām, ezera un meža bagātībām, iejutās dzīvnieku lomās un izspēlēja lomu spēli “Ko ēd meža dzīvnieki?”

Darbs noritēja aktīvi darbojoties pie aktivitāšu galda un rotaļājoties. Nodarbības laikā bērni iepazina un meklēja dzīvnieku pēdas, uzzināja cik tālu var aizlekt katrs dzīvnieks. Apskatīja DIC darbinieču apkopoto ekspozīciju par Rāznas nacionālo parku.

Laikapstākļu lutināti, skolēni ne tikai pavadīja laiku svaigā gaisā, pie dabas, bet arī ieguva informāciju par dzīvnieku pasauli. Iegūtās zināšanas skolēni pielietoja, izpētot Mākoņkalna Volkenbergas pilsdrupas un  Rāznas ezera krastu.