Izglītības programmas

 No 01.08.2018 ir pārņemta pirmsskolas izglītības iestāde un pirmsskolas izglītības programmas
Programmas nosaukums Programmas kods
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015511
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015521
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015911
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015921
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015821
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 01015311
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 01015321
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 01015411
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 01015421
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015521
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015621
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015811
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015821
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 01015911
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 01015921
Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma (pirmā līmeņa profesionālā kvalifikācija). Mājturība. 22814011