Kursi un semināri

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs 

sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrību un 

Maskavas autonomo organizāciju 

„Autisma problēmu centrs: izglītība, pētniecība, palīdzība, tiesību aizsardzība” 

organizē 8h vebināru
„Skolas izglītības procesa organizācija izglītojamajiem ar autiskā spektra traucējumiem”
(„Организация образовательных условий в школе для учеников с РАС”)

Lektore Jekaterina Meņ  – „Autisma problēmu centra” vadītāja, Krievijas Federācijas IZM Ekspertu padomes  mācību procesa organizācijas izglītojamajiem ar AST biedre.  Bērnu ar AST iekļaušanas modeļa adaptācijas līdzautore un īstenošanas līdzorganizētāja Krievijā. Ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Autisma izaicinājumi un risinājumi” dibinātāja un satura direktore. Darbā ar bērniem ar AST lietišķās uzvedības analīzes (ABA) speciālistu izglītošanas iniciatore un Krievijas Universitātēs pirmo profesionālo apmācību izstrādātāja.

Semināra norise divās dienās 
13. un 14. oktobris no plkst. 13.00-16.00 SKYPE platformā
Dalības maksa  – 20 eiro no dalībnieka. Biedrībai/ izglītības iestādei 50 eiro – dalībnieku skaits neierobežots.
Pieteikties līdz 09.10.2020. , https://forms.gle/yu9EdfVREs9BNBFs7

Piezīme  – Seminārs notiks krievu valodā – saskaņots ar Valsts valodas centru (22.09.2020. Nr.1-4.2/228)

Maksājumu veikt: Rēzeknes pilsētas logopēdu biedrība
                                  Reģ.nr. 40008168943
                                  LV07HABA0551029847858
                                  Mērķis – RPAC oktobra vebinārs par autismu

RĒZEKNES PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS

uzsāk mācību grupu komplektēšanu

BEZMAKSAS  8h KURSIEM

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide speciālajā izglītībā”

Pirmsskolas pedagogiem: 4 – 6 gadīgo  bērnu intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiska  izvērtēšana , procedūra un rezultātu  analīze, nodarbību un korekcijas pasākumu  metodiskais nodrošinājums. Pedagogu un atbalsta personāla  darbs ar vecākiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

20.08. – https://forms.gle/Smadkz7AuiV6ipwS9

21.08. – https://forms.gle/moJCmFx1cDLKrVw78

24.08. – https://forms.gle/zyJ8QpNNNGu7hjzK9

27.08. – https://forms.gle/noYP32AdKN5RbYTH8

28.08. – https://forms.gle/SxTLCqeZMNPiB67K7

Vispārējās pamatizglītības pedagogiem: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, skolas atbalsta komandas darba organizēšana, strādājot ar izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem.

Pieteikties TIKAI VIENAM datumam:

25.08. – https://forms.gle/PQnYPkAh7JvN19Kc9

26.08. –   https://forms.gle/C6Nci71sHmx1gNyd6

26.10. – https://forms.gle/dy6Z4rNLBAUkXX3U7

Par interesējošiem jautājumiem rakstīt uz riac.metodika@inbox.lv