Logopēdu biedrība

Biedrības mērķis:
valodas korekcijas darbā iesaistīt logopēdus, fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar logopēdijas nozari.

Biedrības uzdevumi:

  • izmantot ilgstošā darbā krāto logopēdu pieredzi un jaunākās tehnoloģijas;
  • sadarboties  ar  NVO, kuras veic valodas korekciju un atbalsta skolēnu attīstību ar speciālajām vajadzībām;
  • nepieciešamības gadījumos  sniegt vecākiem padomus bērnu valodas attīstīšanā;
  • kopā ar Rēzeknes internātpamatskolu  –  attīstības centru (RIAC)  sagatavot  un organizēt izglītojoši konsultatīvus pasākumus (lekcijas, seminārus, konferences u.t.m.),piedalīties kopīgos projektos;
  • organizēt  Eiropas Logopēdijas dienai veltītus pasākumus;
  • kopā ar RIAC  organizēt  un vadīt  vasaras bērnu atpūtas nometni “Lai skan!”.