Mācību un audzināšanas darbs

Noteikumi par 2020.-2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

SĀKUMSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015511, IP21015611

SĀKUMSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015521, IP21015621

SĀKUMSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015811

SĀKUMSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015821

PAMATSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015511, IP21015611

PAMATSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015521, IP21015621

PAMATSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015811

PAMATSKOLAS STUNDU SARAKSTS 2020.-2021.m.g. IP21015821

Skola2030_buklets_Pamatskola