Mācību un audzināšanas darbs

Skolas attīstības vīzija:

“Tu vari būt zālīte putekļaina ceļa malā, bet tad Tev jābūt vislabākajai!”

(D. Karnegi)