Izvēlne Aizvērt

Dalāmies ar savu pieredzi speciālajā izglītībā!

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā Ilona Saule un izglītības metodiķe Aļona Viļuma 31.01.2023.piedalījās Ludzas novada izglītības iestāžu pedagogu pieredzes skolā “Es daru tā!” Malnavas PII “Sienāzītis”. Speciālistes dalījās pieredzē iekļaujošās izglītības jautājumos.